Рјешење КРЖ о поништавању поступка јавне набавке услуга заступања пред арбитражом

Статус: 
Обавјештење о покретању