Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга ископа канала и полагање кабла